Friskvård

Friskvård är ett begrepp med en rad olika samlingsbetydelser som består av olika åtgärder som ser till att stimulera en person till egna aktiva insatser som är hälsobefrämjande och bra för hälsa. Det innebär att en person ser till att hålla sig frisk genom att använda sig av sunda levnadsvanor. Sunda levnadsvanor brukar kännetecknas av att man äter lämplig kost, utför någon fysisk aktivitet, har goda sömnvanor och att rökning, droger, stress samt alkohol undviks.

Friskvårdsavdrag kan alla arbetsgivare i Sverige utföra, och detta innebär att arbetsgivaren ser till att friskvården bekostas för de anställda utan att någon skatt behöver betalas in.

Friskvård är idag avdragsgiltigt för företag

Skatteverket bestämmer idag vilka aktiviteter som ska omfattas av friskvården, och detta för att arbetsgivaren inte behöver betala skatt dvs momsen när en fysiskt aktivitet utförs under arbetstid.

Friskvårdsbidragets belopp som är giltigt

Idag finns inget fast belopp kring vad du som person ska få eller inte få i friskvårdsbidrag. Allt det här brukar styras av vad arbetsgivaren väljer att erbjuda, och vissa erbjuder mer än andra och vice versa. Det är dock bara upp till ett visst belopp som ersättningen för friskvård till de anställda är skattefritt, så allt för mycket kan inte ett företag ge.

Hur bidraget kan fås

Ersättningen kan enbart tas ut om de anställda kan uppvisa ett kvitto i efterhand på den fysiska aktiviteten som har genomförts. Det är allra bäst att ta det här med din chef på din arbetsplats för att få rätt instruktioner. På vissa arbetsplatser brukar de anställda först lägga ut pengar för den fysiska aktiviteten för att senare i efterhand uppvisa ett kvitto och för att få ersättning för detta av sin arbetsgivare.

Det finns även andra arbetsgivare som betalar ut ersättningen till sina anställda genom att ge ut checkar och kuponger istället. Det här är ett smart tips att erbjuda de anställda som inte riktigt vet vilken fysisk aktivitet som de vill syssla med. Checkarna eller kupongerna är laddade med ett belopp som går att använda och utnyttja på en fysisk aktivitet. Men det som skiljer detta åt är att checkarna och kupongerna är personliga där både namn, anställningsnummer samt arbetsgivare finns med. När en check eller kupong ges ut kan varje anställd välja mellan ett flertal olika aktiviteter på olika anläggningar.