Vad är hälsa?

Man brukar diskutera om att hälsa är ett ganska svårdefinierat begrepp då det är mycket större än att bara vara fri från exempelvis en sjukdom. Inom begreppet hälsa finns både ett fysiskt välbefinnande samt det sociala och det psykiska välbefinnandet. För att kontrollera sin hälsa kan man göra en hälsokontroll.

WHO (Världshälsoorganisationen) brukar definiera ordet hälsa som ett tillstånd som består av ett fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och som har en frånvaro från handikapp och sjukdom. Det som omfattar dessa tre psykiska, sociala och fysiska är följande:

Psykisk hälsa

Den psykiska hälsan brukar visa hur man som person mår känslomässigt och hur den dagliga pressen avklaras. Denna hälsan brukar påverkas av en rad olika faktorer såsom:

 • Goda och trygga relationer
 • Fritid
 • Arbete
 • Sex och samlevnad
 • Boende
 • Fritid
 • Motion och fysisk aktivitet
 • Matvanor
 • Sömnvanor
 • Stress
 • Alkohol/droger/tobak
 • Sjukdom

Fysisk hälsa och träning

De rekommendationer som finns kring hur man ska röra på sig är att vuxna ska gå en promenad eller röra på sig på ett annat sätt minst 30 minuter per dag. Samma rekommendationer för barn gäller fast då ska de röra på sig i minst 60 minuter per dag.

Om en vuxen tränar kondition 3-5 gånger i veckan i ungefär 20 till 60 minuter ökar hälsoeffekterna ytterligare. Och detsamma gäller dessutom om styrketräning körs 8-10 övningar ungefär 2-3 gånger i veckan.

Den sociala hälsan

Människans hälsa brukar påverkas av sociala relationer och för att man ska må som bäst vad gäller den sociala hälsan behövs följande till varje människa:

 • Känna sammanhang
 • Känna sig bekräftade
 • TIllhöra en gemenskap

Bra matvanor för en god hälsa

Utöver alla dessa hälsor som finns är även bra matvanor väldigt viktigt att tänka på. Din hälsa och hur du mår som person påverkas mycket av vad du äter och dricker. Genom att äta bra och samtidigt röra på sig kan det minska risken för en rad olika sjukdomar, som till ett exempel diabetes, psykiska besvär, cancer och hjärt- samt kärlsjukdomar.